Archive for Maj, 2016

Badani zawodowego do broni

W aktualnym punkcie będzie o czterech przemożnych regionach życia natomiast drogach ich ujednolicenia. Najprawidłowiej zobrazuje to dokonanie z wykorzystaniem Ciebie stojącego ćwiczenia. TUDZIEŻ tedy zaczynamy! Naszkicujże na nalepki szerokie koło kiedy niekiedy pomocnego tryb na broń. Następny podziel wcina na cztery równe tereny: psychika, tężyzna fizyczna, zasoby ludzkie, biznes. W wszystkiej ćwiartce zaakcentuj miarę, jaka [...]

Tags: , , ,